Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77386427

Aktualna strona: 1085205

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Ogłoszenie o wyborze oferty


Szczecin, dnia 24.11.2006 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenie Nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta – informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: “Ekspertyzy, doradztwo i opiniowanie ekonomiczne, w tym: sporządzanie analiz ekonomicznych i finansowych oraz ocena zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych – ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców – dla potrzeb postępowania podatkowego w podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty skarbowej i pomocy publicznej wraz ze Szczecińskim Programem Pomocy Przedsiębiorcom oraz pozostałych programów “pomocowych”” wybrano ofertę Dr Bis Consulting i powiernictwo dr Jan Rafał Bis ul. Unisławy 13 B/13 71-402 Szczecin.

Przewodnicząca Komisji

Przetargowej

Iwona Frydrychowicz

Kierownik Referatu WPiOL

    

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 24.11.2006 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenie Nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta – informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: “Ekspertyzy, doradztwo i opiniowanie ekonomiczne, w tym: sporządzanie analiz ekonomicznych i finansowych oraz ocena zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych – ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców – dla potrzeb postępowania podatkowego w podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty skarbowej i pomocy publicznej wraz ze Szczecińskim Programem Pomocy Przedsiębiorcom oraz pozostałych programów “pomocowych”” wybrano ofertę Dr Bis Consulting i powiernictwo dr Jan Rafał Bis ul. Unisławy 13 B/13 71-402 Szczecin.

Przewodnicząca Komisji

Przetargowej

Iwona Frydrychowicz

Kierownik Referatu WPiOL


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/24
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin