Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77317872

Aktualna strona: 1083903

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Produkcję kalendarzy ściennych i książkowych oraz kartek świątecznych”Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA

Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Szczecin
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.pl


Znak sprawy: BZP/149/10

Szczecin, dnia 20.09.2010


Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Produkcję kalendarzy ściennych i książkowych oraz kartek świątecznych”


Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:


Część I - Kalendarze ścienne

Nazwa (firma): Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe, ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J.
Siedziba i adres: Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty Nazwa (firma) Siedziba i adres

Liczba uzyskanych

punktów w
kryterium cena:
 

1

Agencja Reklamowa

MADISON Gugała Sp.J. 
 


  Ul. Narutowicza 14/2
70 – 240 Szczecin
 
93,51 pkt.
 
2

Gift Serwis

Piotr Milewski
 

Ul. Zielonogórska 12
71-084 Szczecin
 
88,14 pkt.
 
3 COMgraph Sp z o.o.
 
Ul. Goleniowska 55c
70-847 Szczecin
 
82,49 pkt.
 
5

FIORI Agencja Reklamowa

Andrzej Wasyłko
 


Ul. Łączna 103 A
71-781 Szczecin
 
62,89 pkt.
 
6

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno – Handlowe
ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J.
 

Al. Piastów 42
71-062 Szczecin
 
100 pkt.
 

 


Część II - Kalendarze książkowe

Nazwa (firma): Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe, ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J.
Siedziba i adres: Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty Nazwa (firma) Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium cena:
 

2 Gift Serwis Piotr Milewski
 
Ul. Zielonogórska 12
71-084 Szczecin
 
89,53 pkt.
 
4

Agencja Reklamowa

DORMINGTON
Piotr Ekwiński

Ul. Energetyków ¾
70-952 Szczecin
 
61,87 pkt.
 
 5

FIORI Agencja Reklamowa

Andrzej Wasyłko
 

Ul. Łączna 103 A
71-781 Szczecin
 
92,65 pkt.
 
6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J.
 
Al. Piastów 42
71-062 Szczecin
 
100 pkt
  


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/09/20
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin