Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Przeprowadzenie ogólmopolskich. regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych ora usługi reklamowe dla UMOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczein.pl

                                                                      

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę  uznał:

 

 

 

             W części 1 zamówienia ofertę  nr 1 :

                        Nazwa: AMS   ART. MARKETING SYNDICATE S.A

                        Adresul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

 

       W części 2 zamówienia ofertę  nr 1 :

                        Nazwa: AMS   ART. MARKETING SYNDICATE S.A

                        Adresul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

                     

       W części 3 zamówienia ofertę  nr 2 :

                        Nazwa: CITYBOARD MEDIA SP.Z O.O.

                        Adresul Długa 29, 00-238 Warszawa

                      

         W części 4 zamówienia ofertę  nr 2 :

                        Nazwa: CITYBOARD MEDIA SP.Z O.O.

                        Adresul Długa 29, 00-238 Warszawa

 

          W części 5 zamówienia ofertę  nr 2 :

                        Nazwa: CITYBOARD MEDIA SP.Z O.O.

                        Adresul Długa 29, 00-238 Warszawa

                              

          W części 6 zamówienia ofertę  nr 2 :

                        Nazwa: CITYBOARD MEDIA SP.Z O.O.

                        Adresul Długa 29, 00-238 Warszawa

 

          W części 7 zamówienia ofertę  nr 3 :

                               Nazwa: STROER MEDIA Sp.z o.o.,Sp. komandytowa

                         Adresul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

                     

               W części 9 zamówienia ofertę  nr 1 :

                                Nazwa: AMS   ART. MARKETING SYNDICATE S.A

                          Adresul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

                       

 W części 8 zamówienia, zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93.ust 1  pkt 1)  ustawy, ponieważ w tej części nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz (cena).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

  1. Nazwa: AMS   ART. MARKETING SYNDICATE S.A

Adresul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 

             w części 1  zamówienia :   100 pkt.

             w części 2 zamówienia :    100 pkt

             w części 9 zamówienia :    100 pkt

 

 

  1. Nazwa: CITYBOARD MEDIA SP.Z O.O.

Adresul Długa 29, 00-238 Warszawa

         Liczba uzyskanych punktów: 

                  w części 3 zamówienia :  100 pkt

                  w części 4 zamówienia :  100 pkt

                  w części 5 zamówienia :  100 pkt

                  w części 6 zamówienia :  100 pkt

                  w części 7 zamówienia :   97 pkt

                  w części 9 zamówienia :   93 pkt

                 

 

  1. Nazwa: STROER MEDIA Sp.z o.o.,Sp. komandytowa

Adresul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

        Liczba uzyskanych punktów:

                  w części 3 zamówienia :   99,6 pkt

                  w części 4 zamówienia :   99,6 pkt

                  w części 5 zamówienia :      89 pkt

                  w części 6 zamówienia :   99,6 pkt

                  w części 7 zamówienia :    100 pkt

                  w części 9 zamówienia :      93 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/01/26
IV
udostępnił: , wytworzono: 2012/01/26, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Jasiak-Wybraniec, dnia: 2012/10/15 11:57:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Jasiak-Wybraniec 2012/10/15 11:57:24 modyfikacja wartości
Joanna Sontowska 2012/01/26 13:09:21 nowa pozycja