Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.10.21

Nr UNP:

240/S/21

Data złożenia:

2021/10/21

Przedmiot sprawy:

W sprawie: zmiany przepisów dot. strefy płatnego parkowania, umożliwiających skorzystanie z opłaty zryczałtowanej dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP przez mieszkańców budynku Swarożyca 1a w Szczecinie

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2022/01/21

Przebieg postępowania:

14.10.2021 - data wpływu petycji do Biura Rady Miasta

18.10.2021 -  rejestracja petycji

21.10.2021 - publikacja petycji i przekazanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia

15.11.2021 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM:

Komisja podjęła stanowisko o wstrzymaniu się z zaopiniowaniem petycji do czasu przedstawienia przez Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.  wykazu budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach objętych SPP, gdzie fizyczny adres zamieszkania osoby jest poza strefą SPP i tym samym wyklucza ją z możliwości zakupu abonamentu dla mieszkańca strefy płatnego parkowania -  w celu rozpoznania skali problemu w całym mieście.

 

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2021/10/21, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/11/16 12:17:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/11/16 12:17:21 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:33:43 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:32:33 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:29:53 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:29:30 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/10/21 15:02:20 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.