Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.5.2021

Nr UNP:

6/S/21

Data złożenia:

2021/03/05

Wniósł:

Nazwa podmiotu: Igor Podeszwik - Nowy Szczecin

Przedmiot sprawy:

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2021/06/02

Przebieg postępowania:

04.03.2021 - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2021/03/05, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/03/05 09:37:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/03/05 09:37:17 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.