Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr petycji złożonych w 2021 roku

Nr petycji: 152.5.2021

Nr UNP:

61/S/21

Data złożenia:

2021/03/05

Wniósł:

Nazwa podmiotu: Igor Podeszwik - Nowy Szczecin

Przedmiot sprawy:

Dot. petycji w sprawie uchwały krajobrazowej

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2021/06/02

Przebieg postępowania:

04.03.2021 - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia

17.05.2021 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w sprawie rozpatrzenia petycji - podjęcie stanowiska o uznaniu petycji w części  rozpoczęcia prac nad opracowaniem uchwały o opłacie reklamowej:

projekt uchwały nr 128/21:

http://bip.um.szczecin.pl/files/5CEE01E8FBD448EE9783EECA7430FA94/projekt_128_anonimizacja.pdf

25.05.2021 - Sesja Rady Miasta - podjęcie Uchwały Rady Miasta nr 128/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. uchwały krajobrazowej

UCHWAŁA NR XXIX/853/21 z dnia 25.05.2021 roku

Sposób załatwienia sprawy:

UCHWAŁA RADY MIASTA NR XXIX/853/21 z dnia 25.05.2021 roku

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131315.asp?soid=C651987847E640CD9310EF30A20A533A

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2021/03/05, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/05/28 14:49:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/05/28 14:49:14 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/05/27 09:18:50 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/05/27 09:18:22 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/05/27 09:15:05 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/05/26 15:30:59 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/05/05 11:51:13 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/04/23 08:31:29 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/03/05 09:37:17 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.