Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji złożonych w 2020 roku

Nr petycji: 152.22.20

Nr UNP:

209/S/20

Data złożenia:

2020/12/16

Przedmiot sprawy:

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2021/03/16

Przebieg postępowania:

petycja została rozpatrzona

Sposób załatwienia sprawy:

petycja została częściowo uwzględniona

udostępnił: Wydział Organiacyjny, wytworzono: 2020/12/28, odpowiedzialny/a: -, wprowadził/a: Agnieszka Lau, dnia: 2021/03/16 14:38:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Lau 2021/03/16 14:38:45 modyfikacja wartości
Agnieszka Lau 2021/03/16 14:04:11 modyfikacja wartości
Agnieszka Lau 2020/12/28 12:43:28 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.