Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 104762250

Aktualna strona: 9403

Wydrukowano: 0

Pełnomocnicy Prezydenta Miasta

Maria Ilnicka-Mądry- Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej i zdrowotnej w Gminie


Zakres działania:

 1. Inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz rozpoznawanie potrzeb i możliwości Gminy MiastoSzczecin w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej;
 2. Promowanie programów dotyczących polityki społecznej i zdrowotnej;
 3. Monitorowanie zmian ustawowych związanych z realizacją powierzonych zadań;
 4. Współpraca z administracją rządową i samorządową, Narodowym Funduszem Zdrowia, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w obszarze polityki społecznej i zdrowotnej;
 5. Konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących Gminy Miasto Szczecin z obszaru polityki społecznej i zdrowotnej oraz monitorowanie wdrażania zmian;
 6. Działalność informacyjno-edukacyjna w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki;
 7. Organizowanie, udział oraz reprezentowanie Prezydenta Miasta Szczecin w oficjalnych spotkaniach, pracach zespołów, grupach roboczych i innych spotkaniach związanych z realizacją powierzonych zadań

Realizacja zadań:

ROK 2018:

 • Udział w Naradach Prezydenckich.
 • Przygotowanie materiałów dotyczących zadań WSS w zakresie zdrowia.
 • Opiniowanie projektów Uchwał Rady Miasta dotyczących spraw społecznych.
 • Reprezentowanie Prezydenta Miasta podczas spotkań - zgodnie z zakresem pełnomocnictwa

 

ROK 2019:

 • Udział w Naradach Prezydenckich.
 • Reprezentowanie Prezydenta Miasta podczas spotkań związanych ze sferą społeczną.
 • Tworzenie zapisów konkursów z zakresu programów polityki zdrowotnej.
 • Opiniowanie wniosków w zakresie polityki społecznej.
 • Przygotowanie materiałów dotyczących zadań WSS w zakresie zdrowia.
 • Współpraca z jednostkami służby zdrowia podlegającymi Gminie Miasto Szczecin.
 • Analiza zapisów o stanie zdrowia NFZ.
 • Udział w spotkaniach z Prezydentem Miasta.

 

ROK 2020:

 • Udział w Naradach Prezydenckich.
 • Reprezentowanie Prezydenta Miasta podczas spotkań związanych ze sferą społeczną.
 • Tworzenie zapisów konkursów z zakresu programów polityki zdrowotnej.
 • Opiniowanie wniosków w zakresie polityki społecznej.
 • Opiniowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez GMS.
 • Przygotowanie materiałów dotyczących zadań WSS w zakresie zdrowia.
 • Współpraca z jednostkami służby zdrowia podlegającymi Gminie Miasto Szczecin.
 • Opiniowanie działalności za rok 2019 SPZOZ działających na terenie GMS.
 • Udział w posiedzeniach MZZK, opiniowanie zadań z zakresu polityki i profilaktyki zdrowotnej (opiniowanie Zarządzeń, pism do jednostek organizacyjnych GMS, współpraca z jednostkami DPS).

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin