Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 104764381

Aktualna strona: 9404

Wydrukowano: 0

Pełnomocnicy Prezydenta Miasta

Szczepan Stempiński - Pełnomocnik Prezydenta ds. bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin


Zakres działania:

 1. Kreowanie wizerunku bezpiecznego Miasta;
 2. Organizowanie współpracy władz Miasta oraz utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz ochronę przeciwpożarową tworzących administrację zespoloną i niezespoloną;
 3. Udział w dokonywaniu analiz i ocen sytuacji Miasta oraz uczestniczenie w opiniowaniu projektów o charakterze strategicznym dla rozwoju Miasta związanych z bezpieczeństwem publicznym;
 4. Opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców Miasta;
 5. Koordynowanie działań związanych z rozbudową infrastruktury technicznej oraz monitoringu a-v;
 6. Przygotowywanie projektów dokumentów związanych z bezpieczeństwem publicznym;
 7. Reprezentowanie Prezydenta Miasta Szczecin w pracach zespołów, grupach roboczych i innych spotkaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym w celu realizacji powierzonych zadań.

 

Realizacja zadań:

ROK 2018:

 

 • Analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w zakresie budowy PDH w Policach.
 • Udział w odprawach służb i straży; Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Szczecinie
 • Udział w posiedzeniach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. bezpieczeństwa imprez masowych przy Wojewodzie Zachodniopomorskim – jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin
 • Jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej Pogoń Szczecin S.S.A.
 • Kierowanie pracą Zespołu ds. rozbudowy i modernizacji monitoringu miejskiego.
 • Inicjowanie, opracowanie założeń i kierowanie ćwiczeniem z zakresu zarzadzania kryzysowego ,,Energia 2018”.
 • Jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Szczecin oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Miasta Szczecin.
 • Udział w Sesjach Rady Miasta.

 

 

ROK 2019:

 • Spotkania z podmiotami zainteresowanymi rozwojem monitoringu miasta.
 • Spotkania dot. budowy PDH Police.
 • Opracowanie opinii i stanowisk dla Prezydenta Miasta.
 • Udział w odprawach służb (Policja) oraz uroczystościach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Udział w odprawie w Zachodnioporskim Urzędzie Wojewódzkim (ognisko Odry w Szczecinie). 
 • Udział w posiedzeniu Zespołu ds. monitoringu.
 • Udział w posiedzeniu Zespołu ds. organizacji Dni Morza 2019.
 • Udział w Naradach Prezydenckich.
 • Analiza budżetu miasta na rok 2019.
 • Przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności US.
 • Udział w spotkaniach dotyczących wypracowania rozwiązań komunikacyjnych w ciągu ul. Mieszka I.
 • Udział w warsztatach dotyczących elektromobilności.
 • Udział w spotkaniach dotyczących prototypowania palcu Orła Białego.
 • Jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej Pogoń Szczecin S.S.A.
 • Opiniowanie założeń organizacyjno-funkcjonalnych dotyczących reorganizacji MCZK w Szczecinie.
 • Analiza rozwiązań (na etapie aktualizacji) MPZK w Szczecinie.
 • Jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa  Publicznego i Samorządności Rady Miasta Szczecin oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Miasta Szczecin.
 • Udział w Sesjach Rady Miasta.
 • Wystąpienie na Zachodniopomorskim Forum Infrastruktury Krytycznej Szczecin, 20-12-2019 r.
 • Spotkania dot. budowy Sklepu IKEA w Szczecinie wypracowanie rozwiązań komunikacyjnych w ciągu ul. Mieszka I.

 

ROK 2020:

 • Udział w Naradach Prezydenckich.
 • Udział w Sesjach Rady Miasta.
 • Udział w posiedzeniu Zespołu ds. Smart City.
 • Opracowanie opinii i stanowisk dla Prezydenta Miasta.
 • Reprezentowanie Prezydenta Miasta podczas oficjalnych uroczystości.
 • Wizytacja budowy Stadionu Miejskiego.
 • Badania MPZK – analiza aktualizacji.
 • Spotkania dotyczące Rozwoju Strategii Miasta Szczecin.
 • Spotkania dot. budowy Sklepu IKEA w Szczecinie.
 • Udział w spotkaniach dotyczących inwestycji drogowych.
 • Koordynacja działań GMS w w sytuacji zagrożenia COVID 19.

 

 

 

 

 •  
 •  

   


  Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
  © Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin