Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75044010

Aktualna strona: 4647

Wydrukowano: 0

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.5

Nr UNP:

86/S/19

Data złożenia:

2019/05/24

Przedmiot sprawy:

treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2019/08/24

Przebieg postępowania:

petycja rozpatrzona

Sposób załatwienia sprawy:

Petycja została częściowo uwzględniona w zakresie: zaprzestania stosowania jednorazowego plastiku w Urzędzie, segregacji odpadów w szkołach oraz przyjęcia Uchwały w sprawie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin