Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji - 2019 r.

Nr petycji: 152.15

Nr UNP:

177/S/19

Data złożenia:

2019/11/18

Przewidywany termin załatwienia:

2020/05/18

Przebieg postępowania:

w trakcie rozpatrywania

w toku postępowania zwrócono się o uzgodnienie projektu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów w Szczecinie

ze względu na toczące się postępowanie wjaśniające rozpatrzenie petycji nastąpi do dnia 18.05.2020 r. 

Sposób załatwienia sprawy:

treść petycji

udostępnił: Wydział Organiacyjny, wytworzono: 2019/11/20, odpowiedzialny/a: -, wprowadził/a: Anna Kardel, dnia: 2020/03/09 10:44:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Kardel 2020/03/09 10:44:45 modyfikacja wartości
Anna Kardel 2020/03/09 10:44:26 modyfikacja wartości
Anna Kardel 2020/02/07 08:43:24 modyfikacja wartości
Anna Kardel 2019/11/20 14:10:38 modyfikacja wartości
Anna Kardel 2019/11/20 14:08:01 modyfikacja wartości
Anna Kardel 2019/11/20 14:04:20 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.