Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji - 2019 r.

Nr petycji: 152.4

Nr UNP:

82/S/19

Data złożenia:

2019/05/20

Przedmiot sprawy:

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2019/08/17

Przebieg postępowania:

petycja została rozpatrzona

Sposób załatwienia sprawy:

petycja została uwzględniona w części dotyczącej wprowadzenia oznakowania związanego z dojazdem do nieruchomości przy ul. Goleniowskiej 15, 15a, 16, 17, 18, 19, w pozostałym zakresie petycja nie została uwzględniona

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.