Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji - 2019 r.

Nr petycji: 152.14

Nr UNP:

152/S/19

Data złożenia:

2019/10/04

Przedmiot sprawy:

treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2020/01/04

Przebieg postępowania:

petycja rozpatrzona

Sposób załatwienia sprawy:

Petycja została częściowo uwzględniona

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.