Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79494604

Aktualna strona: 9377

Wydrukowano: 0

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.11

Nr UNP:

111/S/19

Data złożenia:

2019/07/05

Przedmiot sprawy:

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2019/10/05

Przebieg postępowania:

petycja rozpatrzona

Sposób załatwienia sprawy:

W obowiązującym od dnia 28.05.2019 r.  Planie adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin znaczna część proponowanych w petycji postulatów została ujęta.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.


© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin