Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75750843

Aktualna strona: 5428

Wydrukowano: 0

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.1.2019

Nr UNP:

78/S/19

Data złożenia:

2019/05/08

Wniósł:

Nazwa podmiotu: STOWARZYSZENIE POLSKI INSTYTUT PRAW GŁUCHYCH

Przedmiot sprawy:

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2019/07/30

Przebieg postępowania:

08.05.2019R. - SKIEROWANIE DO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIASTA celem rozpatrzenia

03.06.2019r - POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RM - PODJĘCIE STANOWISKA O WYSTĄPIENIU DO KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA RM W CELU ZASIĘGNIĘCIA OPINII DO PETYCJI. - treść stanowiska

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin