Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75022112

Aktualna strona: 4622

Wydrukowano: 0

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.10

Nr UNP:

110/S/19

Data złożenia:

2019/07/01

Wniósł:

Nazwa podmiotu: Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Al. Wyzwolenia 40, 42, 44

Przedmiot sprawy:

treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2019/10/01

Przebieg postępowania:

petycja rozpatrzona

Sposób załatwienia sprawy:

petycja nie została uwzględniona

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin