Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Rejestr petycji - 2019 r.

Nr petycji: 152.3

Nr UNP:

69/S/19

Data złożenia:

2019/04/10

Przedmiot sprawy:

treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2019/08/10

Przebieg postępowania:

w trakcie postępowania

Petycja wielokrotna w sprawie przekazania informacji o kosztach wprowadzenia reformy oświatowej polegającej na likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz podjęcia działań mających na celu zwrot nakładów pieniężnych przekazanych na realizację rządowej reformy oświaty zgodnie z oświadczeniem Ministra Edukacji Narodowej wpłynęła do Prezydenta Miasta w dniu 10.04.2019 r.

W następnych dniach napływały od nauczycieli szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz techników kolejne petycje tej samej treści. Do czasu publikacji petycji w BIP Urzędu Miasta złożono łącznie 94 petycje.

Z uwagi na to, że wpłyywające petycje dotyczą tej samej sprawy - zarządzono łączne rozpatrzenie złożonych petycji.

Okres oczekiwania na dalsze petycje ustala się do dnia 10.05.2019 r.

Do dnia 10.05.2019 r. wpłynęły łącznie 172 petycje.

Petycja została rozpatrzona.

Sposób załatwienia sprawy:

Petycja została uwzględniona.

treść zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2019/04/18, odpowiedzialny/a: -, wprowadził/a: Anna Mikołajczyk-Błoniarz, dnia: 2019/08/09 13:40:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2019/08/09 13:40:28 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2019/08/09 13:23:25 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2019/05/14 13:47:12 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2019/05/14 09:54:37 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2019/05/14 09:39:51 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2019/04/18 08:42:07 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2019/04/18 08:27:53 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.