Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Skargi i wnioski

  • Tryb rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Szczecin reguluje Zarządzenie Nr 329/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania skarg i wniosków.

  • Przyjęcia interesantów w trybie skargowym przez Prezydenta Miasta Szczecin odbywają się w każdy piątek w godzinach od 14.00 do 16.30 po wyczerpaniu trybu określonego w § 17 ust.1 ww. Zarządzenia tj.
    1. przedłożeniu przez skarżącego pism oraz dokumentów wskazujących na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przez merytorycznie właściwych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza Miasta,
    2. wniesieniu skargi lub wniosku na piśmie lub ustnie do protokołu.
  • Koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem interesantów w sprawach skarg i wniosków zapewnia Referat Skarg i Wniosków w Wydziale Organizacyjnym – pokój 13 główne wejście Urzędu Miasta Szczecin.

udostępnił: Wydział Organzacyjny, wytworzono: 2016/11/09, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/06/09 12:25:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/06/09 12:25:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/11/09 14:19:36 nowa pozycja