Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przygotowanie Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA: 

„Przygotowanie Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze

Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”

 Lista załączników:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na „Przygotowanie Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” wpłynęła jedna oferta.

Cena złożonej oferty znaczenie przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, w związku z tym Zamawiającym unieważnia zapytanie ofetowe na udzielenie ww. zamówienia publicznego.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem