Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przygotowanie Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA: 

„Przygotowanie Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze

Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”

 Lista załączników:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Przygotowanie Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Kierując się kryteriami oceny ofert, wśród których było doświadczenie oferenta (60%) oraz cena wykonania zamówienia (40%) Zamawiający zdecydował się powierzyć realizację zadania Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział w Szczecinie (ul. Mariacka 10, 70-546 Szczecin), które zaproponowało najlepszą ofertę.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem