Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Opracowanie analizy zadłużenia lokali komunalnych na obszarze rewitalizacji i propozycji prawno-finansowych ich oddłużenia

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

„Opracowanie analizy zadłużenia lokali komunalnych na obszarze rewitalizacji i propozycji prawno-finansowych ich oddłużenia”

 

Szczecin 31.08.2017

MODYFIKACJA IWZ

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu wykonania zamówienia.

Zmieniona treść Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona poniżej.

W związku ze zmianą zapisów Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 12 września 2017 r. do godz. 10.00.

 Lista załączników:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Opracowanie analizy zadłużenia lokali komunalnych na obszarze rewitalizacji i propozycji prawno-finansowych ich oddłużenia”.

Kierując się kryteriami oceny ofert, wśród których była cena wykonania zamówienia (50%), oraz zadanie problemowe (50%) – zdecydował się powierzyć realizację zadania firmie EGO-Evaluation for Government Organizations S.C. (ul. Petofiego 2a lok. 26, 01-917 Warszawa), która zaproponowała najlepszą ofertę.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem