Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Aktualizacja stałej organizacji ruchu w ramach zadania: „Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego)”.

Gmina Miasto Szczecin - Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, na wykonanie:Aktualizacji stałej organizacji ruchu w ramach zadania: „Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego)”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania, termin wykonania, wymagany okres rękojmi, termin płatności – zgodnie z wzorem umowy - Załącznik nr 1.
 2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:
  1. Oświadczenie o minimum 3-letnim doświadczeniu w nadzorowaniu prac związanych z oznakowaniem pionowym i poziomym pasa drogowego przez osobę odpowiedzialną za realizację zleconych prac.
 3. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z Opisemsposobu obliczenia oferty- Załącznik nr 2.Cena ofertowa winna zawierać kwotę netto, podatek VAT, kwotę brutto.

Do oferty należy dołączyć wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych.

 1. Sposób i termin złożenia oferty:
 2. Termin składania ofert: do 25.02.2021 r.
 3. Składanie ofertpocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl

 

Dodatkowych informacji w sprawie udzieli:

Mariola WojciechowskaGłówny Specjalista WIM, tel. 91 424 54 92.

 

Gmina Miasto Szczecin - Wydział Inwestycji Miejskich w nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na wykonanie:Aktualizacji stałej organizacji ruchu w ramach zadania: „Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego)” dokonuje następujących modyfikacji:

 

 1. Modyfikuje się § 13 ust. 2 Wzoru umowy poprzez zmianę sumy gwarancyjnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

jest: „przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 2 000 000 PLN”,

powinno być: „przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 000 PLN”

 

 1. Modyfikuje się poz. 12 Tabeli Elementów Rozliczeniowych poprzez zmianę ilości:

jest: 5 szt., powinnobyć 9 szt. – w załączeniu TER po modyfikacji.

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01.03.2021 r.

 

Pozostałe zapisy zaproszenia do złożenia oferty z dnia 12.02.2021r. pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część zaproszenia do złożenia oferty z dnia 12.02.2021 r.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 - Opis sposobu obliczenia oferty
 3. Projekt Wykonawczy (NA) Tom 5.1 Projekt stałej organizacji ruchu – Aktualizacja -  maj 2020 r.
  1. Specyfikacje Techniczne – Tom IIIA – Wymagania ogólne i roboty drogowe – Etap III
  2. Przedmiar robót - Tabela Elementów Rozliczeniowych

Załączniki:

Informacja o wyborze:


Gmina Miasto Szczecin - Wydział Inwestycji Miejskich informuje, iż  w toku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie:Aktualizacji stałej organizacji ruchu w ramach zadania: „Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego)”, została wybrana oferta TRAFFICOM Technoligies Sp. z o.o., z ceną: 69 248,99 zł (brutto łącznie z podatkiem VAT).


udostępnił: WIM, wytworzono: 2021/02/15, odpowiedzialny/a: Mariola Wojciechowska, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2021/03/12 09:02:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2021/03/12 09:02:51 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2021/02/24 08:00:48 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2021/02/15 09:49:27 nowa pozycja