Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79409137

Aktualna strona: 160919

Wydrukowano: 0

Uzupełnienie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

"Uzupełnienie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023"Lista załączników:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Uzupełnienie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023”

Kierując się kryteriami oceny ofert, wśród których była cena wykonania zamówienia (40%), doświadczenie oferenta w realizacji podobnych usług (20%) oraz opis zadania problemowego (40%) – zdecydował się powierzyć realizację zadania Instytutowi Badawczemu IPC Sp. z o.o. (ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław), który zaproponował najlepszą ofertę.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin