Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77931314

Aktualna strona: 153434

Wydrukowano: 0

Przeprowadzenie badania postaw i opinii mieszkańców obszaru rewitalizacji na temat wydarzeń społecznych zorganizowanych na obszarze rewitalizacji w Szczecinie

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

„Przeprowadzenie badania postaw i opinii mieszkańców obszaru rewitalizacji na temat wydarzeń społecznych zorganizowanych na obszarze rewitalizacji w Szczecinie”

 

Termin składania ofert: 14 stycznia 2019 r. do godz. 15.00Lista załączników:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Przeprowadzenie badania postaw i opinii mieszkańców obszaru rewitalizacji na temat wydarzeń społecznych zorganizowanych na obszarze rewitalizacji w Szczecinie”.

Zamawiający – kierując się kryteriami oceny ofert, którymi była cena wykonania zamówienia (40%), dodatkowe doświadczenie osób biorących udział w zamówieniu (20%) oraz metodologia badania (40%) – zdecydował się powierzyć realizację zadania Szczecińskiemu Towarzystwu Socjologicznemu, które zaproponowało najlepszą ofertę.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin