Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: Dokończenie zadania „ Budowa budynku basenu wraz zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie”

Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: Dokończenie zadania „ Budowa budynku basenu wraz zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie”

Zakres zamówienia:
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do świadczenia usług związanych z koordynacją, kontrolą, zarządzaniem i pełnieniem funkcji wielobranżowego nadzoru inwestycyjnego nad wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn.: Dokończenie zadania „ Budowa budynku basenu wraz zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie”
Szczegółowy zakres i warunki udzielenia zamówienia - wg zał. nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Podstawa udzielenia zamówienia:
Zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

Ofertę zawierającą cenę netto, podatek VAT i cenę brutto należy złożyć do dnia 09.06.2017r.

Sposób złożenia oferty ( do wyboru) :
• w sekretariacie Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin, pok.149 E
• pocztą elektroniczną na adres : wim@um.szczecin.pl
• przesłanie faxem pod nr 091 45 503 609

Dodatkowych informacji w sprawie udzieli : Małgorzata Baj- Główny Specjalista WIM
tel. 91 435 12 29

 

Załączniki:
1. Opis przedmiotu i warunków udzielenia zamówienia – zał. nr 1
2. Wzór umowy – zał nr 2
3. Wzór oferty cenowej- zał. nr 3
4. Decyzja Nr 1305/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. wydana przez Starostę Polickiego
5. Decyzja Nr 1766/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. wydana przez Prezydenta miasta Szczecin

 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Wydział Inwestycji Miejskich  unieważnia ogłoszone w dniu 06.06.2017r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.:Dokończenie zadania „ Budowa budynku basenu wraz zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie”  bez podania przyczyn.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/06/06, odpowiedzialny/a: Małgorzata Dąbrowska-Mastalerz, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/06/09 14:11:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/06/09 14:11:24 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/06/06 14:43:18 nowa pozycja