Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Opracowanie diagnozy stanu istniejącego Miasta Szczecin na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

 

„Opracowanie diagnozy stanu istniejącego Miasta Szczecin na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin”Lista załączników:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Opracowanie diagnozy stanu istniejącego Miasta Szczecin na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin”.

 

Kierując się kryteriami oceny ofert, wśród których była cena wykonania zamówienia (40%) oraz rozwiązanie zadania problemowego (60%) – zdecydował się powierzyć realizację zadania firmie Atrium Grupa Doradcza B. Bańczyk, A. Żandarska Sp. J. (ul. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań), która zaproponowała najlepszą ofertę.

 

Kwota wybranej oferty: 59.901 zł


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem