Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

świadczenie usługi cateringowej podczas wydarzenia: Polsko- Niemieckie Forum Oświatowe w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”

Szczecin, dnia  25.09.2017r.

                                                                             

Nasz Znak: BPM-II.271.5.2017.AP

 Zapytanie ofertowe nr 4

 Dotyczy: Usługa cateringowa w dniu 14 października 2017 r. podczas wydarzenia Polsko-Niemieckie Forum Oświatowe organizowane w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 W związku z organizacją Polsko-Niemieckiego Forum Oświatowegow Szczecinie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej  na świadczenie usługi cateringowej

 

 I. ZAMAWIAJĄCY:

 Gmina Miasto Szczecin

Plac Armii Krajowej 1,

70-456 Szczecin

NIP 851- 030 - 94 - 10

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej na potrzebę organizacji Polsko-Niemieckiego Forum Oświatowego organizowanego w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” w dn. 14.10.2017r.

Świadczenie usługi cateringowej przez Wykonawcę obejmować będzie zapewnienie:

 • trzech przerw kawowych,
 • lunchu bufetowego.

 W ramach zamówienia zostanie zapewniona:

 PRZERWA KAWOWA

1. Przerwa kawowa nr 1 obejmować będzie:

 • napoje gorące: kawa (parzona, nierozpuszczalna przygotowana w ekspresie lub zaparzaczu), herbata (różne rodzaje), dodatki: cukier (biały, brązowy), mleko, cytryna (w plastrach) - bez ograniczeń;
 • ciastka kruche  ( łącznie co najmniej 80g na osobę)

2. Przerwa kawowa nr 2  obejmować będzie:

 

 • napoje gorące: kawa (parzona, nierozpuszczalna przygotowana w ekspresie lub zaparzaczu), herbata (różne rodzaje), dodatki: cukier (biały, brązowy), mleko, cytryna (w plastrach) - bez ograniczeń;
 • woda w szklanych butelkach: gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 250 ml na osobę);
 • soki: 3 rodzaje soków w szklanych butelkach 100% (łącznie co najmniej 150 ml na osobę);
 • kanapki bankietowe z pieczywa pszennego i razowego (3 szt. na osobę – co najmniej 240 g); dwa rodzaje (z uwzględnieniem wersji wegetariańskiej);
 • świeże owoce (co najmniej 150g na osobę);
 • ciasta: 2 rodzaje (łącznie co najmniej 100g na osobę).

3. Przerwa kawowa nr 3  obejmować będzie:

 1. napoje gorące: kawa (parzona, nierozpuszczalna przygotowana w ekspresie lub zaparzaczu), herbata (różne rodzaje), dodatki: cukier (biały, brązowy), mleko, cytryna (w plastrach) - bez ograniczeń;
 2. woda w szklanych butelkach: gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 250 ml na osobę);
 3. soki: 3 rodzaje soków w szklanych butelkach 100% (łącznie co najmniej 150 ml na osobę);
 4. kanapki bankietowe z pieczywa pszennego i razowego (3 szt. na osobę – co najmniej 240 g); dwa rodzaje (z uwzględnieniem wersji wegetariańskiej);
 5. świeże owoce (co najmniej 150g na osobę);
 6. ciasta: 2 rodzaje (łącznie co najmniej 100g na osobę).

 

 

 

 •  
 • LUNCH BUFETOWY

   

   

   

   

   

 • 1. Lunch bufetowy składać się będzie:
 •  

   

  • napoje gorące: kawa (parzona, nierozpuszczalna przygotowana w ekspresie lub zaparzaczu), herbata (różne rodzaje), dodatki: cukier (biały, brązowy), mleko, cytryna (w plastrach) - bez ograniczeń;
  • woda w szklanych butelkach: gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 250 ml na osobę);
  • soki: 3 rodzaje soków w szklanych butelkach 100% (łącznie co najmniej 150 ml na osobę);
  • sałaty i sałatki – co najmniej 3 propozycje (w tym co najmniej jedna opcja wegetariańska, łącznie co najmniej 100g na osobę);
  • zupa (co najmniej 300 ml na osobę);
  • danie główne – co najmniej 3 propozycje oraz dwa dodatki skrobiowe (co najmniej 450-500 g
   na osobę, w tym dodatek mięsny, rybny i wegetariański nie mniej niż 150 g),
   • jako dodatek skrobiowy rozumie się: ziemniaki, ryż, kaszę lub makaron;
   • danie główne obejmować będzie: potrawy mięsne (jeden rodzaj), rybne (jeden rodzaj), wegetariańskie (jeden rodzaj);
  • deser: sałatka owocowa (co najmniej 150 g na osobę, w dużych misach).

   

   USŁUGI DODATKOWE

  Dostarczenie porcelany, sztućców, stołów, stolików koktajlowych, krzeseł, obrusów, falban, aranżacja stołu, obsługa kelnerska, sprzątanie.

   PONADTO:

  1. Dania i napoje wraz z dodatkami serwowane będą w naczyniach ceramicznych niejednorazowego użytku wraz z metalowymi sztućcami.
  2. Wykonawca zapewni dekorację stołów.
  3. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską w trakcie trwania konferencji.
  4. Wykonawca zapewni dowóz posiłków na miejsce w Szczecinie wskazane przez Zamawiającego.
  5. Wykonawca po zakończeniu danego spotkania doprowadzi miejsce świadczenia usługi do stanu sprzed rozpoczęcia jej świadczenia (w szczególności odbierze naczynia i sztućce oraz inne materiały będące własnością Wykonawcy, wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi).
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom

  III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

     Oferta powinna być:

  1. opatrzona pieczątką firmową;
  2. posiadać datę sporządzenia;
  3. podpisana czytelnie przez wykonawcę.

  Oferta powinna zawierać:

  1. cenę netto oraz brutto przypadającą na jednego uczestnika konferencji;
  2. cenę netto oraz brutto dla przewidywanej liczby uczestników – 150 osób;
  3. adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu/faksu, numer NIP.

   IV. LICZBA OSÓB

  Przewidywana liczba uczestników konferencji: 150 osób. Konkretna liczba osób (uzależniona od liczby zgłoszeń) będzie podana najpóźniej do dnia 10 października 2017 r.

   V.        TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

  14.10.2017 r.

  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

  Stara Rzeźnia, ul. Wendy 14, 70-655 Szczecin

   V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Termin złożenia oferty:3 października 2017 roku.
  2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia brutto prosimy przesłać:
   • za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mlam@um.szczecin.pl

  lub

  • faksem na nr: 91 424 51 20
  • Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 4 października 2017 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej i na BIP
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego z przyczyn formalnych

   VI. OCENA OFERT

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

              1 - Cena 100%

   VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  IX.      DODATKOWE INFORMACJE

   Dodatkowych informacji udziela Miriam Lam – dostępna pod numerem telefonu 91 435 1195 oraz adresem e-mail: mlam@um.szczecin.pl

   

  Jednocześnie informujemy, iż zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.


  Załączniki:

  Informacja o wyborze:


  Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru oferty  firmy:  Gama Artur Modlibowski, Ul. Druckiego- Lubeckiego 18/10, 71-643 Szczecin


  udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2017/09/26, odpowiedzialny/a: Michał Kaczmarczyk, wprowadził/a: Aleksandra Piasecka, dnia: 2017/10/06 15:32:17
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Aleksandra Piasecka 2017/10/06 15:32:17 modyfikacja wartości
  Aleksandra Piasecka 2017/09/26 08:57:42 modyfikacja wartości
  Aleksandra Piasecka 2017/09/26 08:56:08 modyfikacja wartości
  Aleksandra Piasecka 2017/09/26 08:55:25 modyfikacja wartości
  Aleksandra Piasecka 2017/09/26 08:51:51 nowa pozycja