Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Organizacja spotkań sąsiedzkich dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

„Organizacja spotkań sąsiedzkich dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

 

Termin składania ofert: 5 września 2018 r.Lista załączników:

Informacja o wyborze:


Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem