Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wycinka drzew i krzewów na terenie parku im. Jana Kasprowicza w ramach zadania: „Odprowadzenie wód deszczowych z obwodnicy Śródmieścia Szczecina etap V z rejonu skrzyżowania z ulicami Arkońska-Niemierzyńska w Szczecinie”

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na wycinkę drzew i krzewów na terenie parku im. Jana Kasprowicza w ramach zadania: „Odprowadzenie wód deszczowych z obwodnicy Śródmieścia Szczecina etap V z rejonu skrzyżowania z ulicami Arkońska-Niemierzyńska w Szczecinie”.

 

I. Zakres zadania.

Wycinka wraz z usunięciem karczy trzech drzew z gatunku klon jednolistny i  zerwanie pnączy bluszczu pospolitego Hedera helix na terenie parku im. Jana Kasprowicza na działce nr 3/3 z obrębu 2139 wraz z utylizacją, kolidujących z trasą kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z VI etapu Obwodnicy Śródmieścia Szczecina.

 

II. Termin wykonania zamówienia – do 10 grudnia 2016 r.

III. Warunki wykonania.

Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej. Osoba będzie pełnić obowiązki Kierownika budowy.

 

IV. Warunki płatności.

Wynagrodzenie za wycinkę zostanie wypłacone po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego w dzienniku budowy o wykonaniu wycinek i oczyszczeniu terenu (uzupełnienie dołów wraz z plantowaniem).

 

V. Załączniki:

1. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę,

2. Kopie decyzji o wycince,

3. Plan sytuacyjny wraz z opisem.

 

Oferty można składać: w terminie do 10.11.2016r.

pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl,

faksem pod numer 91 45 59 609,

w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Osoba do kontaktu: Eugeniusz Graj, email: egraj@um.szczecin.pl, tel.: 91 435 1235


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy Leśnik Marcin Szuba.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2016/10/18, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2016/11/28 11:13:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2016/11/28 11:13:34 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/10/18 11:48:32 nowa pozycja