Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zakup i dostawa oprogramowania w ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

PRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA DOSTAWY

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

Zakup i dostawa oprogramowania w ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

 

Sprostowanie dotyczące Zapytania Ofertowego nr 3/2017,  pkt V Miejsce oraz termin składania ofert.
W treści zapytania, tj.  w pkt V Miejsce oraz termin składania ofert został wskazany błędny adres na który należy przesłać ofertę, prawidłowy to awala@um.szczecin.pl.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem