Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Organizacja warsztatów z zakresu estetyki i kształtowania przestrzeni dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

 

„Organizację warsztatów z zakresu estetyki i kształtowania przestrzeni dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

 

Termin składania ofert: 11 grudnia 2018 r. do godz. 10.00Lista załączników:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Organizację warsztatów z zakresu estetyki i kształtowania przestrzeni dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”.

Zamawiający – kierując się kryterium oceny ofert, którym była cena wykonania zamówienia (80%) oraz dodatkowe doświadczenie personelu oferenta (20%) – zdecydował się powierzyć realizację zadaniaPani Paulinie Stok-Stockiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Usługi dla kultury Paulina Stok-Stocka z siedzibą w Szczecinie, która zaproponowała najlepszą ofertę.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem