Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

mogące znacząco odziaływać na środowisko

OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI


 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 t.j.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.03.2020 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 341/20 znak: WUiAB-II.6740.64.2020.DK, UNP: 11508/WUiAB/-I/20 o zmianie decyzji Nr 1159/14 z dnia 06.08.2014r. znak: WUiAB-II.6740.412.2014.DK, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami „A3” usytuowanego w zespole budynków „NOWE FORTY” przy ul. Głowackiego-Kusocińskiego (działka nr 3/18 z obrębu 1045) w Szczecinie.

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 17.03.2020 r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 209/2020.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 17.03.2020r. do dnia 30.03.2020 r.

 

Zawiadamia się, że w podanym terminie, z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pokój 259 (tel. 091 42 45 561), w poniedziałki i czwartki (po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

                                                                                                            Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 30.03.2020

IV
udostępnił: Prezydent Maista Szczecin, wytworzono: 2020/03/17, odpowiedzialny/a: Dorota Karcz, wprowadził/a: Dorota Karcz, dnia: 2020/03/17 12:40:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Karcz 2020/03/17 12:40:13 nowa pozycja