Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67352178

Aktualna strona: 59772

Wydrukowano: 1077

mogące znacząco odziaływać na środowisko

Realizacja inwestycji drogowej pn.:"Przebudowa ulicy Szafera w Szczecinie (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1496 t.j.)organ administracji architektoniczno - budowlanej zawiadamia, że w związku ze złożonym w dniu 22.05.2017r. wnioskiem Gminy Miasto Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Przebudowa ulicy Szafera w Szczecinie (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)”, zlokalizowanej na terenie działek położonych
w Szczecinie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 • 1/20, 1/29, 1/30, 1/31, 1/34 z obrębu 2004;
 • 2/62, 44, 45/1, 231/12, 233, 234, 237/1, 238, 2/26, 2/61, 2/66, 2/69, 45/2, 46/4, 49/1, 49/3, 49/4, 50/1, 51/7, 236/1, 236/2 z obrębu 2008;
 • 15/2, 80/11, 80/12 z obrębu 2009;
 • 5/2, 2/1, 5/3, 5/4, 5/7, 5/9 z obrębu 2028;
 • 1/5 z obrębu 2029;
 • 3/6, 4/1, 8/3, 8/7 z obrębu 2045;
 • 1/2, 2, 4/9, 4/10, 5/4, 6/3, 8/2, 9/8, 10, 12, 13, 14, 15, 17/16, 17/17, 17/18, 18, 22/1, 22/2, 23/2, 24, 1/1, 17/5, 17/9, 17/38, 17/45
  z obrębu 2046;
 • 1/2, 2/6, 12/6, 16/7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/7, 23/8, 24/3, 25/10, 27/1, 27/2, 28/8, 29/1, 29/2, 30/1, 31/3, 37/1, 37/2, 2/3, 13, 36
  z obrębu 2052;
 • 1, 2, 8/20 z obrębu 2055;
 • 2/2, 3, 1/5, 2/1, 64/1 z obrębu 2057;
 • 2/4, 6  z obrębu 2059;
 • 1/17, 86/1 z obrębu 2073;

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 13.11.2017r. do dnia 27.11.2017r. W podanym terminie można,
w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej (II p. pok. 205) Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, zapoznać się z aktami sprawy.

Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 27.11.2017

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin