Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

OBWIESZCZENIE - o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę - Janiszewskiego 2a


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że: 

w dniu 26.05.2022r.Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 425/22 (znak: WAiB-III.6740.1.43.2022.TS) o pozwoleniu na budowę, obejmującym: rozbudowę istniejącej stacji paliw poprzez posadowienie podziemnego zbiornika AdBlue o pojemności 10m3 wraz z dystrybutorem i infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości przy ul. Janiszewskiego 2a w Szczecinie (dz. nr 8/4, obr. 2133).

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 26.05.2022r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nr 804/2022. 

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, tj. od dnia 10.06.2022r. do dnia 24.06.2022r. 

Jednocześnie zawiadamia się, że w podanym terminie można uzyskać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej (waib@um.szczecin.pl) lub poprzez kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (tel. 424-51-31) ustalić sposób zapoznania się z treścią decyzji. 

Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 24.06.2022

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/06/10, odpowiedzialny/a: Tomasz Szaefer, wprowadził/a: Tomasz Szaefer, dnia: 2022/06/10 08:07:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Szaefer 2022/06/10 08:07:36 nowa pozycja