Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

mogące znacząco odziaływać na środowisko

OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 tj.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07.01.2019 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 11/20 , znak WUiAB-III.6740.478.2019.GD UNP:83095/WUiAB/-I/19 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 848/18 z dnia 13.06.2018r. , zmienionej Decyzją nr 1104/19 z dnia 31.07.2019r. dla inwestycji pn. : „ rozbudowa z przebudową budynku salonu i warsztatu samochodowego oraz budowa wiaty wystawowej na samochody” przy ul. Mieszka I 45 , w Szczecinie „ dz. nr 123/2,123/7, 123/8, 123/42, 123/43 ” Decyzja ta została zarejestrowana dnia 20.01.2020r. w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku pod nr 12/2020. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 21.01.2020 r. do dnia 04.02.2020 r. Jednocześnie zawiadamia się, że w podanym terminie, z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 205 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Data wygaśnięcia: 04.02.2020

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2020/01/20, odpowiedzialny/a: GrzegorzDybicz, wprowadził/a: Grzegorz Dybicz, dnia: 2020/01/20 11:23:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Dybicz 2020/01/20 11:23:54 nowa pozycja