Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248189

Aktualna strona: 64398

Wydrukowano: 1077

mogące znacząco odziaływać na środowisko

obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 1940/18 z dnia 18.12.2018r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. - O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r., poz. 2081 t.j.)

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 18.12.2018r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 1940/18

znak: WUiAB-III.6740.419.2018.TK.MR UNP: 63404/WUiAB/-I/18:

 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę hali rozlewu o magazyn wyrobów gotowych na nieruchomości przy ul. Chmielewskiego 16 w Szczecinie (działki nr 15/5 i 30 z obrębu 57 Śródmieście).

 

Decyzja ta została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 1143/2018.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 30 dni, tj. od dnia 21.12.2018r. do dnia 21.01.2018r.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dokumentacją sprawy można zapoznać się w UrzędzieMiastaSzczecin,
w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej w pokoju Nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30 ( tel. 91 42 45 580) – w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data wygaśnięcia: 21.01.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin