Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

Decyzja Nr 1173/21 z dnia 12.11.2021r. o pozwoleniu na budowę


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości, że:

 w dniu 12.11.2021r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 1173/21 (znak: WUiAB-III.6740.182.2021.JB, UNP: 36116/WUiAB/-I/21) o pozwoleniu na budowę, obejmujące: budowę budynku szkolnictwa wyższego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie „Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum”, budynku gazów medycznych i budynku trigeneracji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Unii Lubelskiej i ul. Zimowskiego w Szczecinie (dz. nr: 123/11, 123/12, 123/14, 5/2, obr. 2062).

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 17.11.2021r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nr 1557/2021.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, tj. od dnia 19.11.2021r. do dnia 03.12.2021r.

Jednocześnie zawiadamia się, że w podanym terminie można uzyskać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej (wuiab@um.szczecin.pl) lub poprzez kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (tel. 091-424-51-31) ustalić sposób zapoznania się z treścią decyzji.

                                                                                                                                                              Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 03.12.2021

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/11/17, odpowiedzialny/a: Jagoda Baranowska - Grochowska, wprowadził/a: Jagoda Baranowska, dnia: 2021/11/17 12:50:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jagoda Baranowska 2021/11/17 12:50:17 nowa pozycja