Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Modyfikacja SIWZ

zmiana siwz nr 2


 

Szczecin, dn. 17.06.2016 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.54.10.2016.PD

Znak sprawy: BZP/36/16

 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

  1. W załączniku nr 10 do siwz- projekt wykonawczy – branża elektryczna  „Wewnętrzne instalacje elektryczne” dodaje się tabelę- specyfikację techniczną, zawierającą parametry dla opraw oświetleniowych, stanowiące podstawę określenia równoważności dla materiałów. (patrz Załącznik Nr 1 do modyfikacji nr 2 )
  2. W załączniku nr 10 do siwz- projekt wykonawczy – architektura dodaje się tabelę  „ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH” (patrz Załącznik Nr 2 do modyfikacji nr 2 )

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

 

W załączeniu:

- załącznik nr 1 do modyfikacji nr 2 - Specyfikacja techniczna opraw

- załącznik nr 2 do modyfikacji nr 2  - ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH


udostępnił: , wytworzono: 2016/06/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Paweł Durka, dnia: 2016/06/17 12:13:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Durka 2016/06/17 12:13:47 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2016/06/17 12:13:12 nowa pozycja