Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 3


Szczecin, dn. 20.08.2018 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.202.10.2018.PR

Znak sprawy: BZP/69/18

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naRemont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 17.09.2018 r. Ilekroć w SIWZ występuje data 22.08.2018 r. zastępuje się ją datą 17.09.2018r. (pierwotny termin otwarcia 23.07.2018 r.).

 

 

Pozostałe zapisy SIWZpozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/08/20, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Paulina Robaczyńska, dnia: 2018/08/20 09:02:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Robaczyńska 2018/08/20 09:02:16 modyfikacja wartości
Paulina Robaczyńska 2018/08/20 08:10:22 nowa pozycja