Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 1 z dnia 19.10.2015 r.


Szczecin, 19.10.2015 r.
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
Nr sprawy: MJOG-ZP.271.6.2015.EJ
Nr pisma: MJOG-ZP.271.6.7.2015.EJ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 r.”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Do SIWZ dodaje się następujące załączniki:

1. Załącznik nr 10 – Mapki terenów posesji,

2. Załącznik nr 11 – Wykaz pomieszczeń sprzątanych w systemie dziennym.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

W załączeniu:
Załącznik nr 10 – Mapki terenów posesji.
Załącznik nr 11 – Wykaz pomieszczeń sprzątanych w systemie dziennym.


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2015/10/19, odpowiedzialny/a: agnieszka jerzykowska, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2015/10/19 15:01:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2015/10/19 15:01:23 nowa pozycja