Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Modyfikacja SIWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


 

Szczecin, dn. 13.06.2017r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu”

Znak sprawy: SP ZOZ SzW/PN1/2017

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań Wykonawcy dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych wraz z dostawą sprzętu”, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami została opublikowana na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ oraz przekazana Wykonawcom.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 19 czerwca 2017r do godziny 10:30.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 19 czerwca 2017r. o godzinie 11:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert.


udostępnił: SPZOZSW, wytworzono: 2017/06/13, odpowiedzialny/a: mkasprzak, wprowadził/a: Marcin Kasprzak, dnia: 2017/06/13 13:44:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marcin Kasprzak 2017/06/13 13:44:19 nowa pozycja