Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65117805

Aktualna strona: 386047

Wydrukowano: 2

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja 11


Szczecin 03.01.2017 r.

 

                                                       Wykonawcy

                                                       uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.182.29.2017.KB

Znak sprawy: BZP/119/17

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

W załączniku nr 6 do siwz: „dokumentacja projektowa” do folderu PROJEKTY dodaje się „Załącznik – uzupełnienie 5”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji;

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin