Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 5


Szczecin, dnia 09 października 2019 r.

 

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.106.14.2019.BB

Znak sprawy: BZP/63/19

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 18.10.2019 r. (poprzedni termin otwarcia ofert – 11.10.2019 r.).

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem