Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja siwz nr 1


 

 

 

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 43 51 109, fax. +4891 42 45 805
zamowienia@mjog.szczecin.pl

 

Szczecin 10.06.2019 r.

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.7.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.7.2.2019.MK

Dotyczy:         Postępowania prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót pn.: Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 02.07.2019r.

 

Ilekroć w SIWZ występuje data 18.06.2019r zastępuje się ją datą 02.07.2019r.

 

Pozostałe zapisy SIWZpozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/06/10, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/06/10 12:10:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/06/10 12:10:13 nowa pozycja