Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie z dnia 29.06.2020 r. wraz z odpowiedzią


 Szczecin, dnia 29.06.2020 r.

 

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.58.5.2020.KB

Znak sprawy: BZP/42/20

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie:

Część I- Komputery stacjonarne AIO, Lp.11) BIOS, diagnostyka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komputerów, których BIOS posiada zintegrowany system diagnostyczny pozwalający między innymi na odczyt informacji
o: sposobie obsadzenia slotów pamięci, pojemności zainstalowanych dysków twardych oraz innych informacji wymaganych przez Zamawiającego. System diagnostyczny jest częścią BIOS i jest aktualizowany z BIOS.

 

Odpowiedź:

Jeżeli wykonawca pod pojęciem zintegrowanego w BIOS systemu diagnostycznego rozumie standard UEFI Diagnostics, to Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i możliwość obsługi diagnostyki sprzętu komputerowego z poziomu BIOSu. Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji nr 1 z dnia 29.06.2020 r.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2020/06/29, odpowiedzialny/a: Iwona Miller-Rutkowska, wprowadził/a: Klaudia Brudło, dnia: 2020/06/29 14:12:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Klaudia Brudło 2020/06/29 14:12:40 nowa pozycja