Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie nr 1


2016-12-02

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.136.3.2016.WS

Znak sprawy: BZP/82/16

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Człowiek i mobilność – budowa Centrum Kultury Technicznej w Szczecinie”

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie nr 1:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o weryfikacje, bądź wykreślenie zapisu ujętego w warunkach udziału w postępowaniu dot. wykazania usługi w której wykonawca sprawuje nadzór autorski, tj. Rozdział 5 Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu pkt 2 1b):

Wykonawca przedstawi doświadczenie dot. wykonania jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) przebudowy i/lub remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków o kubaturze minimum 2000 m3 , obejmującej projektowania elementów konstrukcyjnych i zabytkowej elewacji wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż nie każdy Inwestor bądź Zlecający wymaga od projektanta sprawowania nadzoru autorskiego. Prosimy Państwa o weryfikację tego zapisu, ponieważ w znaczący sposób wpływa on na ograniczenie konkurencyjności w danym przetargu.

 

Odpowiedz nr 1:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2016/12/02, odpowiedzialny/a: Bartlomiej Miluch, wprowadził/a: Małgorzata Kaczmarek, dnia: 2016/12/02 10:39:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Kaczmarek 2016/12/02 10:39:14 nowa pozycja