Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie nr 1 z dnia 29.07.2014


Szczecin, 29.07.2014

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.9.2014.MG

Nr pisma: MJOG-ZP.271.9.2.2014.MG

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę okien i remont drewnianych okładzin lukarn na strychu w gmachu Urzędu Miasta Szczecin”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie punktu 2.4 oraz 3 zał. nr 10 SIWZ – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, który dotyczy dokumentacji projektowej.

Prośba dotyczy załączenia:

  1. Projektu,
  2. Dokumentacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż kompletna dokumentacja projektowa jest udostępniona na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2014/07/29, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2014/07/29 11:59:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2014/07/29 11:59:41 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/29 11:58:50 nowa pozycja