Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wyjaśnienia treści SIWZ

Czy zgodnie z regulaminem, majac tytuł mgr inż. architekta krajobrazu jestem osobą posidającą wykształcenie o kierunku architektonicznym?


PYTANIE:

Jak mam rozumieć ten podpunkt regulaminu??

"2. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
3) posiadania w składzie zespołu architekta lub urbanistę (osoby legitymującej się dyplomem
potwierdzającym wykształcenie wyŜsze o kierunku architektonicznym); w przypadku
Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, równorzędne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie."

Interesuje mnie 3 podpunkt, mianowicie czy mając tytuł mgr inż. architekta krajobrazu mogę wziąć udział w konkursie sam, czy muszę znaleźć osobę do zespołu będącą architektem, bądź urbanistą??

Czy zgodnie z regulaminem, majac tytuł mgr inż. architekta krajobrazu jestem osobą posidającą wykształcenie o kierunku architektonicznym??

Zakładając, że konkurs dotyczy opracowania koncepcji programowo-przestrzennej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i biorąc  pod uwagę, że w swej koncepcji mogę, lecz nie muszę zawierać obiektów kubaturowych, powienienem mieć możlilowść udziału w konkursie samemu, bez obecności w mym zespole architekta/urbanisty.

ODPOWIEDŹ:

Wykształcenie architekta krajobrazu jest wykształceniem architektonicznym w rozumieniu Regulaminu Konkursu.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zaprojektowanie obiektów kubaturowych jest jednym z zadań konkursu (Rozdział 13, §13 ust.8.pkt 4).


 


udostępnił: , wytworzono: 2012/06/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Romanowicz, dnia: 2012/06/08 08:43:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Romanowicz 2012/06/08 08:43:38 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2012/06/08 08:39:27 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2012/06/08 08:39:01 nowa pozycja