Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852854

Aktualna strona: 442428

Wydrukowano: 0

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zestaw pytań nr 17


Szczecin, dnia 06.02.2019 r.

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.176.41.2018.MK

Znak sprawy: BZP/126/18

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę torowiska do nowej pętli tramwajowej  Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie”

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz
z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1

dotyczy doświadczenia w realizacji robót podobnych – torowiska tramwajowego.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z rozdziałem V ust. 2 pkt 2) a) a2) SIWZ Wykonawca wykaże, że wykonał należycie:

a2) jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją tramwajową o wartości robót nie mniejszej niż 8 000 000 zł brutto.

Wykonawca składa zapytanie czy wartość nie mniejsza niż 8 000 000,00 zł brutto dotyczy wartości robót stricte torowych wraz z trakcją czy całego zrealizowanego zadania w którego skład może wchodzić infrastruktura (np. sieci elektryczne, teletechniczne, sanitarne)

 

Odpowiedź:

Zamawiający, poprzez zapis: „jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją tramwajową o wartości robót nie mniejszej niż 8 000 000 zł brutto” zgodnie z rozdziałem V siwz pkt 2 ppkt 2) lit. a2) rozumie: roboty torowe wraz z trakcją tj. np. słupy trakcyjne, sieci trakcyjne, wysięgniki, zawieszenia, sieci jezdne.

 

Pytanie nr 2

Dot. b. torowa – Prosimy o potwierdzenie konieczności napawania główki wszystkich szyn i rozjazdów przewidzianych w ramach przedmiotowego postępowania w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.

 

Odpowiedź

Zamawiający modyfikacją siwz nr 12 odstąpił od konieczności napawania główki wszystkich szyn i rozjazdów przewidzianych w ramach przedmiotowego postępowania w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin