Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi - 1


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl – www.szczecin.pl

 

Szczecin 2018-07-12

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.100.3..2018.JZ

Znak sprawy: BZP/76/18

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę systemu oświetlenia iluminacyjnego dźwigów portowych na Nabrzeżu Starówka w Szczecinie”.

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie 1:

W specyfikacji materiałowej opraw wszystkie oprawy liniowe i naświetlacze( reflektory LED ) mają mieć stopien ochrony przed wnikaniem kurzu i wody IP 66, podczas gdy montowane obok Tuby LED mają mieć stopień ochrony IP 68. Zwracam uwagę, że stopień ochrony IP 68 stosuje się wyłącznie w oprawach montowanych pod wodą, czego akurat w tym projekcie nie ma. Domaganie się stopnia ochrony IP 68 w przypadku części opraw nosi znamiona wskazania konkretnej oprawy jednego producenta( i tak rzeczywiście jest ), spełniającej ten warunek- co w przypadku projektów z dofinansowaniem z UE jest czynem zabronionym. Ponadto oprawy LED ze stopniem IP 68 uwzgledniają w oddawaniu ciepła do otoczenia kontakt z wodą ( idzie to szybciej jak do atmosfery) i montowanie ich  ponad powierzchnią wody skutkuje zaburzeniami w ich pracy ( przegrzewanie się).

Uprzejmie proszę o zrównanie stopnia ochrony IP dla wszystkich opraw na IP 66 – czyli dla opraw montowanych na zewnątrz w wilgotnym środowisku. Oznaczenie IP 66 wskazuje, że:

 

Pierwsza cyfra 6 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem, ochrona pyłoszczelna Druga cyfra 6 - ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony Podczas gdy opis dla drugiej cyfry 8 brzmi : ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie.

 

Odpowiedź na pyt. 1:

W związku z powyższym zamawiający dokona stosownej modyfikacji w powyższym zakresie.

 

Ilekroć w załącznikach do siwz: dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar robót - występuje zapis „oprawa TUBA LED IP 68” zostanie zastąpiony zapisem o brzmieniu „oprawa TUBA LED IP 66”.

 

Pytanie 2:

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie  wielkości strumienia światła z oprawy   typu Tuba LED oraz jej mocy całkowitej – czy wartość 2600 lm/m odnosi się tylko do zainstalowanego w niej paska LED, czy jest to skuteczny strumień światła na wyjściu z oprawy – wtedy pasek LED zainstalowany w mlecznej osłonie musiałby  generować co najmniej 5 800 lm/m ( 60% światłą zatrzymuje mleczny klosz).

 

Odpowiedź na pyt. 2:

Podane wielkości strumienia światła z oprawy typu Tuba LED 55W/2600lm/mb odnoszą się do źródła światła LED.

 


udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/07/12, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Joanna Zaborska, dnia: 2018/07/12 14:00:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Zaborska 2018/07/12 14:00:53 nowa pozycja