Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zestaw pytań i odpowiedzi


Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Kroczka                 Szczecin, dnia 18.09.2014 roku

ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9

70-426 Szczecin

                                                                                  Wykonawcy

                                                                                  biorący udział w postępowaniu

 

Znak sprawy: SP54/02/14

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń  w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie”.

            Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące zakresu prac.

            Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcą treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót w zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej wykazano 11 szt. drzwi drewnianych, natomiast w dokumentacji technicznej ilość ta zupełnie odbiega od ilości podanej w przedmiarach. Prosimy o uściślenie, co należy ująć w kosztorysie przetargowym, czyli ilość podaną w przedmiarach czy dokumentacji technicznej.

Odpowiedź:

Ponieważ zakres prac remontowych objętych przetargiem nie obejmuje całości projektu budowlanego, należy przyjąć ilości z przedmiarów.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie planowanych do wykonania robót w niniejszym postępowaniu na być również wykonany remont instalacji logicznej (komputerowej).
W specyfikacji Technicznej jest o tym mowa natomiast w tzw. zaktualizowanym
i ograniczonym przedmiarze robót elektrycznych te prace nie są wcale ujęte.

Odpowiedź:

W zakresie robót nie ma remontu instalacji sieci logicznej. Zakres robót obejmuje ograniczony przedmiar robót.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie informacji czy w przypadku robót budowlanych zakres robót do wykonania został ograniczony do zakresu ujętego w załączonym przedmiarze. Zakres robót ujętych w projekcie i specyfikacji Technicznej jest szerszy i obszerniejszy od tego, który wynika z przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zakres robót budowlanych jest ograniczony i nie obejmuje całości projektu wykonawczego należy przyjąć ilości ujęte w przedmiarach.

Proszę dodatkowo się posiłkować tabelą pn."Uzupełnienie do projektu - skorygowana tabela wykończenia pomieszczeń na dzień 13.08.2014 roku"


udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 54, wytworzono: 2014/09/18, odpowiedzialny/a: Iwona Bogus, wprowadził/a: Elżbieta Molińska, dnia: 2014/09/18 11:16:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Molińska 2014/09/18 11:16:28 modyfikacja wartości
Elżbieta Molińska 2014/09/18 11:08:25 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2014/09/18 09:20:26 nowa pozycja